Menu

plenfrdeitrues

Katalog on-line

Od 1 stycznia 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim działa w oparciu o nowy system wypożyczeń ksiązek MAK+, który jest elektronicznym zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny 
dokument zawierający zdjęcie i PESEL oraz podpisać kartę zobowiązania. Czytelnik niepełnoletni, który nie ukończył 15 lat, może być zapisany do biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny przed zapisem winien okazać dokument zawierający PESEL dziecka oraz własny dowód osobisty lub inny dokument 
zawierający PESEL i podpisać kartę zobowiązania. Każdy czytelnik po zapisaniu się do biblioeki otrzymuje Kartę czytelnika, która jest bezpłatna i bezterminowa. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów znajdujących się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz  w Wypożyczalni dla Dorosłych. W każdej wypożyczalni czytelnik 
może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 30 dni. Zapisując się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, czytelnik otrzymuje własne konto w  katalogu online.   Po zalogowaniu się może  sprawdzać terminy zwrotów wypożyczonych pozycji, dokonywać zamówień.

 

Powrót na górę