Menu

plenfrdeitrues

Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek

Modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ "Priorytet Biblioteka+ Infrastrukrura bibliotek"

30 listopada 2014 r. nowomiejska biblioteka zakończyła kilkumiesięczną realizację projektu „Remont i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim", zrealizowanego, w kwocie 143 775,00 zł, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Wkład własny, w kwocie 48 265,00 zł, stanowiły wydatki placówki poniesione na remonty i zakup wyposażenia w latach 2004, 2012 i 2013.
W ramach projektu dokonano wymiany drzwi zewnętrznych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego od strony wschodniej budynku biblioteki, wyremontowano pracownię regionalną, pracownię komputerową, biuro, pomieszczenia gospodarcze, toaletę.  Wymieniono stolarkę drzwiową w holu biblioteki.
Odnowione pomieszczenia zostały na nowo wyposażone. Do pracowni regionalnej zakupiono: stoliki, krzesła, regały na czasopisma, szafki na archiwalia, stoliki pod komputery. Kompleksowo wyposażono biuro i pomieszczenie gospodarcze. Do Wypożyczalni dla Dorosłych zakupiono: stoliki czytelnicze, krzesła, podesty, drukarkę. W ramach projektu Oddział dla Dzieci i Młodzieży otrzymał nowe stoliki, krzeła, pufy, podest, wieszak i parasolnik. Zakupiono sprzęt komputerowy.

Bblioteka dzięki odnowionej siedzibie zyskała więcej przestrzeni, możliwość lepszej ekspozycji książek, miejsce przyjazne czytelnikom. Nowa aranżacja sprawiła, że odwiedzający bibliotekę znajdą tu przestrzeń do swobodnego przeglądania zbiorów. Można skorzystać z komputerów, Powstała klimatyzowana sala, w której jest utworzony nowy dział: Pracownia Regionalna z Czytelnią Multimedialną. W pracowni regionalnej gromadzone są i udostępniane zbiory wszelkich wydawnictw i pamiątek związanych z ziemią lubawską, organizowane są wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory autorskie, konkursy, odbywają się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czytelni multimedialnej udostępniane są nieodpłatnie stanowiska komputerowe. Oferujemy także mieszkańcom miasta, możliwość drukowania, kserowania, skanowania i nagrywania. Bibliotekarze pomagają obsługiwać pocztę elektroniczną, wypełniać dokumenty w komputerze, wyszukiwać informacje w Internecie. W wyremontowanym budynku jest miejsce do spotkań w grupach, kącik „cichej” pracy i czytania, przestrzeń dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego samego projektu, 31 sierpnia 2012 r., biblioteka zakończyła realizację zadania pod nazwą "Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim". Zadanie obejmowało realizację następujących robót budowlanych:
a) zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych,
b) remont i przebudowę wnętrz budynku,
c) wykonanie dwustronnie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów i ścian fundamentowych,
d) naprawę pokrycia dachu,
e) usunięcie starej farby elewacyjnej i wykonanie nowej kolorystyki farbami silikonowymi,
f) budowę podjazdu dla niepełnosprawnych,
g) częściową wymianę stolarki okiennej,
h) wymianę parapetów zewnętrznych wszystkich okien,
i) ocieplenie murów budynku.
Zadanie obejmowało także zakup wyposażenia.
Więcej w tej kategorii: Dyskusyjne Kluby Książki »
Powrót na górę