Menu

plenfrdeitrues

Orange dla bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna, w ramach programu Orange dla bibliotek, pozyskała w latach 2010-2015 - 5433,70 zł na refundację kosztów dostępu do Internetu.  Celem projektu jest Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotekach oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.
 
Środki finansowe pozyskane przez bibliotekę w ramach programu "Orange dla bibliotek"
01.01.2015 - 31.07.2015 - 563,07 zł
01.01.2014 - 31.12.2014 r. - 965,42 zł
01.09.2012 r. - 31.12.2013 r. - 1367,66 zł
01.01.2012 r. - 31.08.2012 r. - 585,37 zł
01.01.2011 - 31.12.2011 - 952,82 zł
01.01.2010 - 031.12.2010 -  999,56 zł.
Środki finansowe biblioteka przeznaczyła na popularyzację wykorzystania internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapwenienie szerokopasmowych łączy internetowych w placówce.
Powrót na górę