Menu

plenfrdeitrues

Program Rozwoju Bibliotek

Wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna złożyła 26 czerwca 2009 r. Umowa o współpracy pomiędzy FRSI, Urzędem Miejskim w NML i MBP została podpisana 19 października 2009 r. Głównym celem PRB jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską. Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości powyżej 30 milionów USD, na które składa się głównie grant przekazany Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Program ten w pierwszym etapie objął cykl szkoleń pod hasłem "Plan rozwoju bibliotek" z podziałem na V modułów. Szkolenia odbywały się w sali konferencyjnej hotelu Dwór Kraplewo. Pierwsze szkolenie z tego cyklu miało miejsce 11-12 stycznia 2010 r. i dotyczyło tematu "Biblioteka jako miejsce - ludzie i instytucja". Drugie szkolenie odbyło się pod hasłem "Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury". Kolejne spotkanie według harmonogramu odbyło się 8-9 marca 2010 r. i dotyczyło tematu "Biblioteka jako miejsce komunikacji i współpracy". Czwarte spotkanie odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2010 r. nt. "Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej". Piąte, ostatnie z pięciu spotkań, odbyło się w dniach 10-11 maja 2010 r. pod hasłem "Biblioteka jako miejsce rozwoju". W ramach Programu Rozwoju Bibliotek nasza książnica opracowała trzyletni Plan Rozwoju Biblioteki. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach specjalistycznych: "Biblioteka dla młodych" oraz "Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?". W ramach PRB nowomiejska książnica otrzymała grant w postaci aparatu fotograficznego. Biblioteka znalazła się także wśród laureatów projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej". W 2011 r. w ramach Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" pozyskaliśmy dotację w wysokości 5 000,00 zł. W bibliotece zostało utworzone Lokalne Centrum Informacji. W dniach 17-18 czerwca oraz 15-16 lipca dyrektor MBP uczestniczyła w szkoleniu "Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzic rzecznictwo". Pracownik biblioteki brał udział w szkoleniu "Dobre spotkanie. Jak to zrobić?. W dniach 16-20 września 2013 r. dyrekror MBP uczestniczyła w międzyregionalnej wizycie studyjnej "Od inspiracji do zmiany". W kwietniu 2013 r. MBP przystąpiła do konkursu "Biblioteka z dobrym klimatem społecznym". W ramach tego konkursu zorganizowaliśmy zajęcia fotograficzna w plenerze dla dzieci i młodzieży oraz spacer po Nowym Mieście Lubawskim. W 2015 r. nowomiejska książnica została laureatem konkursu "Tablety w Twojej bibliotece".

Powrót na górę