Menu

Biblioteka publiczna w Nowym Mieście Lubawskim otrzyma nową jakość Wyróżniony

Józef Blank, burmistrz miasta wizytował Miejską Bibliotekę Publiczną. Zapoznał się z przebiegiem prac remontowych, których zakres  obejmuje: remont łazienki, wymianę drzwi, grzejników oraz instalacji elektrycznej w biurach, założenie nowych lamp w oddziale dla dzieci i młodzieży, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykładziny PCV w wypożyczalni dla dorosłych, udrożnienie kanalizacji, położenie nowych tynków w stacji wymiennikowej ciepła, a także malowanie wszystkich pomieszczeń w górnej kondygnacji budynku. Kolejnym etapem będzie zakup regałów, lady bibliotecznej, stolików pod komputery oraz krzeseł do czytelni prasy. 
W/w prace  realizowane  są w ramach  zadania "Remont i zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim"  współfinansowanego z  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet II Infrastruktura bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa zgodnie z umową Nr  00343/16/2016/IB/IK z dnia 06.02.2017 r.

Gospodarz miasta pozytywnie ocenił dotychczasowy przebieg prac remontowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Powrót na górę