Menu

plenfrdeitrues

Konferencja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Wyróżniony

Konferencja w Miejskiej Bibliotece Publicznej
W czwartek 18 stycznia 2018 roku w MBP odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim". W konferencji uczestniczyli m.in. Burmistrz Józef Blank, Starosta Andrzej Ochlak, radni miejscy, dyrektorzy nowomiejskich szkół, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, dyrektorzy gminnych bibliotek publicznych powiatu nowomiejskiego, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zastępca Dyrektora WBP w Olsztynie pani Renata Pietrulewicz, która przedstawiła projekt "Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa". Dyrektor biblioteki Daniela Kowalska omówiła trzy projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała w latach 2011-2017.
  1. Zadanie pn. „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”, zostało zrealizowane w latach 2011-2012 w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 179.025,00 zł. Kwota dofinansowania Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wyniosła 159.000,00 zł. Zadanie obejmowało wykonanie następujących robót budowlanych:  zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych, remont i przebudowę wnętrz budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, remont dachu, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę parapetów zewnętrznych wszystkich okien, ocieplenie murów budynku, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej, zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń.
  1. Zadanie pn. „Remont i zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim” zostało zrealizowane w roku 2014, w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Dofinansowanie wyniosło 143.775,00 zł. Wkład własny, w kwocie 48.265,00 zł, stanowiły wydatki biblioteki poniesione na remonty i zakup wyposażenia w latach 2004, 2012 i 2013. W ramach projektu dokonano wymiany drzwi zewnętrznych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego od strony Ogrodu Róż, wyremontowano Pracownię Komputerową, biuro, kącik muzealny. Utworzono również nowy dział - Pracownię Regionalną z Czytelnią Multimedialną. Odnowione pomieszczenia zostały na nowo wyposażone. Do pracowni regionalnej zakupiono: stoliki, krzesła, regały na czasopisma, szafki na archiwalia, stoliki pod komputery. Kompleksowo wyposażono biuro i pomieszczenia gospodarcze. Do Wypożyczalni dla Dorosłych zakupiono: stoliki czytelnicze, krzesła, podesty, drukarkę. W ramach projektu Oddział dla Dzieci i Młodzieży otrzymał nowe stoliki, krzesła, pufy, podest, wieszak i parasolnik. Zakupiono sprzęt komputerowy.
  2. Zadanie pn. „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim”, zostało zrealizowane w roku 2017, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Na jego realizację nowomiejska placówka otrzymała dofinansowanie, w wysokości 224.780,00 zł. Wkład własny stanowiły koszty poniesione przez bibliotekę w latach 2014–2017 r. wyniosły ponad 75 tys. zł, obejmowały m.in. wymianę kostki brukowej na parkingu przy bibliotece, zakup szafek i gablot do pracowni regionalnej. W ramach wkładu własnego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, które służy do drukowania, skanowania i kserowania dokumentów oraz wymieniono przeszklone ściany w holu biblioteki. Prace remontowe wykonane ze środków finansowych MKiDN obejmowały wymianę drzwi do biur i toalet, wykładziny PCV, remont łazienek, częściową wymianę instalacji elektrycznej w biurach, w wypożyczalni dla dorosłych oraz w oddziale dla dzieci i młodzieży, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie kanalizacji, położenie nowych tynków w stacji wymiennikowej ciepła, a także malowanie wszystkich pomieszczeń w górnej kondygnacji budynku.
Łącznie w latach 2011-2017 na remont i zakup wyposażenia biblioteka otrzymała prawie 540.000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konferencję uświetnił występ chóru oraz kabaretu U3W z nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w Miejskiej Bibliotece Publicznej ma swoją siedzibę. Uczestnicy konferencji zwiedzili także wystawę pt. "Ze wspomnień dawnej biblioteki".
Powrót na górę