Menu

plenfrdeitrues

Promocja książki Dariusza Andrzejewskiego Wyróżniony

Promocja książki Dariusza Andrzejewskiego

W środę 25 kwietnia odbyła się promocja książki  Dariusza Andrzejewskiego "Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu ilustrowanych opowieściach". Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz Oficynę Wydawniczą "Retman". Po przywitaniu gości, przez dyrektor biblioteki Danielę Kowalską, głos zabrał Burmistrz Józef Blank, który wspomniał o konieczności promowania lokalnych twórców i historii regionu, dlatego Urząd Miejski dofinansował wydanie tej właśnie książki. Następnie o procesie powstawania publikacji opowiedział pan Waldemar Mierzwa właściciel Oficyny Wydawniczej "Retman". Wydawca książki opowiedział o współpracy z panem Andrzejewskim, wspomniał także o innych książkach opublikowanych przez wydawnictwo. Później nadszedł czas na wystąpienie najważniejszej osoby tego spotkania, czyli pana Dariusza Andrzejewskiego - autora książki. Opowiedział on o początkach swojej pasji, jaką jest kolekcjonowanie pocztówek przedstawiających dawne Nowe Miasto Lubawskie. Powiększająca się kolekcja była motywacją do tworzenia opowieści dotyczących przedstawionych na pocztówkach miejsc. W dalszej części autor Dariusz Andrzejewski scharakteryzował opracowaną publikację oraz metodologię jej powstania. Goście spotkania, z uwagą wysłuchali opowieści autora i wydawcy. Mieli również możliwość obejrzenia kolekcji pocztówek zgromadzonych przez autora książki.

 

Powrót na górę