Menu

plenfrdeitrues

Historia biblioteki

1920 r.  Po odzyskaniu przez Nowe Miasto Lubawskie niepodległości kontynuuje swoją działalność jedna z najstarszych instytucji o charakterze kulturalno-oświatowym z okresu zaboru pruskiego - Towarzystwo Czytelni Ludowych.
1924 r.  Towarzystwo Czytelni Ludowych  otrzymuje lokal w budynku Banku Ludowego w Nowym Mieście Lubawskim i urządza tam publiczną czytelnię.  Koło nowomiejskie TCL organizuje bibliotekę, która w połowie lat 30. zostaje przeniesiona do gmachu Ubezpieczalni Społecznej (obecna ul. Waryńskiego).
W 1934 r. Biblioteka posiadała 848 książek, z których korzystało 372 czytelników.  (oprac.  Nowe Miasto Lubawskie, pod red. M. Wojciechowskiego, 1992.
1945 r. Po wyzwoleniu Nowego Miasta Lubawskiego spod okupacji niemieckiej w 1945 r. pracę nad zorganizowaniem biblioteki, która miała służyć celom oświatowym na terenie naszego powiatu, rozpoczęto z inicjatywy władz szkolnych. Akcję zbiórki książek rozpoczęli nauczyciele szkoły podstawowej. Do dnia 31 grudnia 1945 r. zebrano od mieszkańców miasta 296 książek.
1946 r. Na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi nowomiejska biblioteka oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w październiku 1946 r.  Organizatorem i kierownikiem pierwszej powojennej biblioteki w Nowym Mieście Lubawskim był Pan Franciszek Bukowski. Udzielono mu płatnego urlopu ze szkoły na rok szkolny 1946/1947 i z dniem 1 września 1946 roku przyjął obowiązki organizatora i kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim. W skład pierwszych przydziałów książek z Ministerstwa Oświaty wchodziły głównie wydawnictwa Wytwórni Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich oraz Ludowego Instytutu Oświaty i Kultury.
1948 r. Został powołany Komitet Upowszechniania Książki.
1 lipiec 1948 r. Powstaje pierwsza filia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubawie.
1949 r.  Z Powiatowej Biblioteki Publicznej zostaje wyodrębniona oddzielna placówka miejska pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim.
1949 r. W Nowym Mieście Lubawskim została powołana Komisja Doboru Książek, która dokonywała często selekcji księgozbioru.
1 listopad 1949 r. Zostaje utworzona filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Fijewie.
31 grudzień 1949 r. Księgozbiór biblioteki wynosił 4742 woluminy. Dalsze partie książek przychodziły do Nowego Miasta z Ministerstwa Oświaty przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu.
1950 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Prądnicy
1950 r. Od tego roku bibliotekę zaopatruje w książki Centralny Zarząd Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki. Powiatowa Biblioteka Publiczna przyjmowała na swój stan książki bibliotek gminnych, a następnie przekazywała je do poszczególnych placówek.
1 lipiec 1953 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Rożentalu
1954 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w  Kurzętniku.
1955 r. Powstają filie pod nazwami: Gromadzka Biblioteka w Gryźlinach i Gromadzka Biblioteka w Sampławie.
1 styczeń 1955 r. Dokonano połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej z Miejską Biblioteką Publiczną i utworzono jednostkę pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W księgach inwentarzowych dokonano połączenia zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, poprzez dopisanie do numeracji inwentarza  MBP  wyższej cyfry tysięcznej, a powstałą lukę między nienaruszonym inwentarzem PBP uzupełniano ewidencją dalszych nabytych książek. Powstał tak jednolity inwentarz obu bibliotek bez przepisywania ksiąg inwentarzowych
1956 r. Powstają filie pod nazwami: Gromadzka Biblioteka w Grodzicznie i Gromadzka Biblioteka w Łążynie.
1957 r. Powstają filia pod nazwami: Gromadzka Biblioteka w Szwarcenowie, Gromadzka Biblioteka w Krotoszynach, Gromadzka Biblioteka w Łąkarzu, Gromadzka Biblioteka w Marzęcicach
1958 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Lipinkach
1.07.1958 r.-31.08.1967 r. kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej była Irena Bukowska
Ok. 1960 r. - 1968 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna miała swoją siedzibę przy ul. 19 Stycznia i ul. 1 Maja (obecnie 3 Maja)
1.09.1967-31.08.1970 r. Kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej był Tadeusz Niedźwiecki.
19 maja 1966 r. podczas ogólnopolskich obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego zapadła decyzja o budowie budynku na potrzeby biblioteki w Nowym Mieście Lubawskim. W tym samym roku ma miejsce uroczystość położenia kamienia węgielnego.
1966-1968 Bibliotekę wybudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Grunwaldzka) w Nowym Mieście Lubawskim. Dyrektorem zakładu był Alfred Bukowski.
1 marzec 1968 r. Dokonano otwarcia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w nowym budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
15 maj 1968 r. W nowym budynku biblioteki przy ul. Działyńskich 2a wznawia swoją działalność Wypożyczalnia dla Dorosłych.
21 września 1968 r.  W czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego 1968/1969  oficjalnie dokonano  otwarcia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim w nowym budynku przy ul. Działyńskich 2a. Otwarcia biblioteki dokonał wiceprzewodniczący PWRN w Olsztynie Walter Późny. Przemawiał Przewodniczący Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej Heronim Skurpski, oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki H. Kamińska.
1 wrzesień 1970 r. Kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej został Tadeusz Ziemer.
1 wrzesień 1972 r. Kierownikiem biblioteki została Janina Kuczmarska
2 maj 1974 r. Dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej został Sawwa Pankow.
1 październik 1975 r. Zarządzeniem Nr 64/75 Wojewody Toruńskiego z dnia 30 września 1975 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zostaje przekształcona w Miejską i Rejonową Bibliotekę Publiczną. Zmiana struktury organizacyjnej biblioteki związana jest z nowym podziałem administracyjnym kraju. Biblioteka sprawuje opiekę instrukcyjno-metodyczną nad bibliotekami publicznymi w następujących gminach: miasto Nowe Miasto Lubawskie,  Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie.
1976 r. Wykonano malowanie elewacji zewnętrznej budynku biblioteki
25 październik 1976 r.  Spotkanie z Teofilem Ruczyńskim.
1982 r.  Wykonano kapitalny remont budynku biblioteki: elewacę zewnętrzną, wymianę tynków i malowanie, remont schodów,  podwyższenie komina dla co., smołowanie dachu, wykonano ogrodzenia na zapleczu gospodarczym.
1985 r. p.o. kierownika Rejonowej Biblioteki Publicznej pełniła Barbara Ludwicka
1986 r. Kierownikiem biblioteki została Elżbieta Kopiczyńska
31 maj 1989 r. Biblioteka otrzymała imię Marii Bogusławskiej. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku książnicy dokonał wnuk pisarki Jan Kuryłło.
Maria Bogusławska ur. w 1868 r. w Wyłkowyszkach na Suwalszczyźnie. Ukończyła pensję w Warszawie, następnie pracowała jako nauczycielka i prowadziła pensjonat w Krakowie. Aktywnie działała w Towarzystwie Szkoły Ludowej oraz Towarzystwie Czytelni Ludowych, a także na rzecz szkolnictwa na ziemiach wschodnich. Występowała na scenach teatrów poznańskich. Pracowała w redakcji pisma „Drwęca” w Nowym Mieście Lubawskim. Twórczość M. Bogusławskiej to ponad 40 obrazków scenicznych, opowiadań i powieści. Najbardziej znane to: „Virtuti militari”, „Gospoda pod Modrym Fartuszkiem”, „Biały dwór nad Stochodem”. Pisarka zmarła w Poznaniu w 1929 r.
28 styczeń 1991 r. Samorząd miejski przejmuje MBP. (Ustawa z dnia 19 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym). Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim nastąpiła likwidacja Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej. W to miejsce powołano do życia Miejską Bibliotekę Publiczną.
3 październik 1991 r. Uchwałą Nr 54/91 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 3 października 1991 zostaje nadany nowy statut MBP.
1 lipiec 2003 r. Uchwałą Nr VIII/61/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. następuje likwidacja Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej jako jednostka budżetowa i zostaje utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim. Jednostka została utworzona na podstawie aktu o utworzeniu. Bibliotece został nadany nowy statut.
23 październik 2004 r. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie  przedstawicieli samorządu miejskiego i działaczy kultury z przedstawicielami zaprzyjaźnionego miasta Hude.
25 sierpień 2006 r.  W MBP odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji obchodów Dni Nowego Miasta Lubawskiego.
1 styczeń 2008 r. p.o. Dyrektora MBP została Barbara Orzeł
1 0 czerwiec 2008 r.  W ramach projektu Dyskusyjne Klubu Książki w czytelni MBP odbyło się spotkanie autorskie z Martą Fox.
Grudzień 2008 r. Zbiory gromadzone od 1968 r. w Czytelni biblioteki zostały przeniesione do Wypożyczalni dla Dorosłych.
16.01.2009 r. Dyrektorem biblioteki została Daniela Kowalska
26 luty 2009 r. W 80. rocznicę śmierci Marii Bogusławskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego obył się wernisaż wystawy "Maria Bogusławska i jej twórczość".
16 kwiecień 2009 r. W Internecie została udostępniona baza: Bibliografia powiatu nowomiejskiego tworzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
11 maj 2009 r. MBP uruchomiła ogólnodostępny Internet w wykorzystaniem sieci bezprzewodowej WIFI (HOT-SPOT). Dzięki niemu każdy użytkownik z własnym urządzeniem przenośnym wyposażonym w kartę WIFI może bezpłatnie korzystać z Internetu.
26.05.2009 r. w ramach. Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Projektu Dyskusyjne Kluby Książki  ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Ewą Nowak, autorką książek dla młodzieży. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół  podstawowych, gimnazjów oraz przedstawiciele Dyskusyjnego Klubu  Książki, razem ok. 50 osób.
21 lipiec 2009 r. Nowomiejska książnica zakwalifikowała sie do I rundy Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
12 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podjęła Uchwałę Nr LVII/265/10 w sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1 czerwca 2010 r. zostało rozwiązane porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Miejskim a Miejską Biblioteką Publiczną w sprawie prowadzenia przez Wydział Budżetu i Finansów spraw finansowo-księgowych MBP. Zgodnie z art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, "Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania".
2 kwietnia 2011 r. MBP przystąpiła do projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej", który jest realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
11.05.2011 r. Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Zorganizowano je w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I i III z nowomiejskich szkół podstawowych.1 czerwca 2011 r. W ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft,  Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Bogusławskiej otrzymała w formie darowizny oprogramowanie od firmy Microsoft. Wartość rynkowa przekazanego oprogramowania wynosi USD $9,047.00.
30 czerwca 2011 r. został podpisany akt notarialny oddania  nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz z przeniesieniem prawa własności budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
01 września 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego reprezentuje Grzegorz Gauden – Dyrektor Instytutu Książki a Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim reprezentowaną przez Danielę Kowalską - Dyrektora biblioteki.  W ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek na zadanie pn. "Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej", nowomiejska książnica otrzymała dofinansowanie z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 171 041,00 zł.
15 listopada 2011 r.  Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim obchodziła jubileusz sześćdziesięciopięciolecia swego istnienia. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu Nowe Miasto Lubawskie: zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Klaudiusz Woźniak, dawni dyrektorzy i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektorzy z bibliotek publicznych powiatu nowomiejskiego oraz kierownicy bibliotek: pedagogicznej i parafialnej w Nowym Mieście Lubawskim, dyrektorzy jednostek samorządowych, a także przedstawiciele instytucji z nami zaprzyjaźnionych oraz osoby szczególnie bliskie bibliotece.
21 marca 2012 roku zakończono wprowadzanie opisów bibliograficznych do bazy MAK. Do MAKa zostało wprowadzonych 23696 opisów.
22 marca 2012 r. odbyły się warsztaty, które zapoczątkowały proces wdrażania programu MAK+. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z MBP. Spotkanie przebiegało w formie ćwiczeń, podczas których pracownicy biblioteki mieli możliwość nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi nowego systemu bibliotecznego. Zapoznali się z modułami: katalogowania, magazynowania oraz importu danych z BN.
10 maja 2012 r., w naszej bibliotece, był dniem wdrożenia MAK+, który jest systemem bibliotecznym stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Prace w systemie bibliotecznym MAK+ rozpoczęto od importu bazy MAK do bazy MAK+
24 maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki, odbyło się spotkanie autorskie z Anną Onichimowską, poetką, prozaikiem, autorką książek dla dzieci i młodzieży.
30 czerwca 2012 r. zakończono import bazy MAK. Automatycznie zostało przeniesinych ok. 50% opisów bibliograficznych. Bibliotekarze rozpoczęli wprowadzanie  opisów bibliograficznych pozostałych książek, tj. ok.18000, do nowej bazy MAK+.
30 lipca 2012 r. zakończył się remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim. Renowacja budynku była konieczna, albowiem przeciekał dach, odmawiała posłuszeństwa instalacja sanitarna,  w górnej kondygnacji biblioteki odpadał tynk z sufitów, pomieszczenia po kotłowni stały puste, a osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mogły korzystać z zasobów biblioteki, ponieważ było podjazdu. Prace remontowe odbywały się w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. Koszty zadania pn. „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" wyniosły 331 000 zł. Na realizację projektu kwotę 171 041,00  zł biblioteka pozyskała z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny finansowany przez gminę miejską Nowe Miasto Lubawskie wyniósł 159 959,00 zł. Budynek biblioteki położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, dlatego wszystkie prace ziemne przebiegały pod nadzorem archeologa dr Kazimierza Grążawskiego. Głównym wykonawcą inwestycji była Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Osicki z Nowego Miasta Lubawskiego. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2011 r. Pierwszy etap zadania obejmował remont dachu. Najdłużej trwały prace związane z adaptacją pomieszczeń po kotłowni. W remontowanych pomieszczeniach wymieniono instalację sanitarną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Zostały wykute dwa nowe otwory okienne, położone nowe tynki. Z dolnej kondygnacji do górnej prowadzą nowe schody. Remont górnej kondygnacji budynku obejmował wymianę tynków na sufitach, przesunięcie ściany pomieszczenia sanitarnego w holu biblioteki, zamontowanie nowych drzwi dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz malowanie wszystkich pomieszczeń. Prace remontowe na zewnątrz biblioteki to: częściowa wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian fundamentowych,  wymiana parapetów, ocieplenie murów budynku i wykonanie nowej elewacji. Do tej pory budynek biblioteki stanowił barierę architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki budowie podjazdu oraz zaprojektowaniu toalety z przestrzenią manewrową dla wózka inwalidzkiego budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z podjazdu mogą korzystać także matki z dziećmi w wózkach niemowlęcych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, telewizor, biurka, stoły, krzesła oraz kolorowe regały do kącika „Malucha” w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
15 sierpnia 2012 r. w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft,  Miejska Biblioteka Publiczna  otrzymała w formie darowizny oprogramowanie od firmy Microsoft: Office Professional (Includes Software Assurance),  Windows 7/XP/Vista Business (SA). Zestawienie licencji stanowiących  darowiznę wynosi w przybliżeniu Total Estimated Fair Market Value: USD $2.400,00.   Program Microsoft Software Donation realizowany został przez firmę Microsoft we współpracy z TechSoup Global oraz fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
1 października 2012 r. podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które odbyły się w sali MCK, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej -  Daniela Kowalska - podpisała deklarację współpracy na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sygnatariuszami deklaracji są: burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego - Józef Blank, z drugiej strony Nowomiejskie Towarzystwo Kultury, miejskie placówki oświatowe, instytucje kultury i ośrodek pomocy społecznej.
27 listopada 2012 r. w MBP odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Boryczką SDB "Misje salezjańskie - Zambia, Malawi. Ks. Piotr na misje wyjechał w 1982 roku. Podczas spotkania opowiadał o swojej pracy w Salezjańskich Ośrodkach Misyjnych w Zambii i Malawi (Afryka).
5 lutego 2013 r. W ramach konkursu grantowego "Aktywna biblioteka" MBP zdobyła 5 000,00 zł i utworzyła Lokalne Centrum Informacji
10/11 maja 2013 r. zorganizowano "Noc w bibliotece", która trwała w godzinach 20.00 do 6.00. Uczestniczyło w niej 24 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W programie m.in. były pokazy fizyczne wykonane przez nauczyciela fizyki Tomasza Rogowskiego. Naukę zumby prowadziła Ewelina Rutkowska, natomiast żonglerkę kulami poi zaprezentowała Martyna Chełkowska.
16 maja 2013 r.  odbyło się spotkanie autorskie z Waldemarem Mierzwą, redaktorem Oficyny Wydawniczej Retman, którego tematem było trudne sąsiedztwo na pograniczu lubawsko-mazurskim w XX wieku.
29 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się uroczystość z okazji dnia pracownika kultury. Burmistrz Józef Blank spotkał się z pracownikami nowomiejskich instytucji kultury oraz   osobami działającymi na rzecz kultury w naszym mieście.  Podczas tej uroczystości m.in. nagrodę otrzymała Barbara Stefańska - bibliotekarz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, w zawodzie bibliotekarza przepracowała 40 lat.
10 października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci i młodzieży.
25 listopada 2013 r. w opublikowanym na łamach dziennika „Rzeczpospolita” Rankingu Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna zajęła wysokie 14 miejsce w kraju, 4 w województwie warmińsko-mazurskim. Zajęła też 4 miejsce w Polsce w kategorii bibliotek miejskich do 15 000 mieszkańców.
5 grudnia 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci rozstrzelanych 7 grudnia 1939 r. Uczestnicy spotkania wysłuchali reportażu radiowego, który przygotował Jerzy Resicki dla Polskiego Radia Olsztyn. Gościem wieczoru był dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK, który wygłosił prelekcję  „Nowe Miasto Lubawskie podczas II wojny światowej.
27 lutego 2014. w bibliotece miało miejsce spotkanie związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Gościem spotkania była Ewa Rzeszutko - nauczycielka historii z Lidzbarka Welskiego, autorka książki "Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy", która przybliżyła zebranym historię "żołnierzy wyklętych" działających w naszym regionie. 
Styczeń 2014 r.  Ukazała się publikacja Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik, opisujący ponad sto CATL-i powstałych przy bibliotekach gminnych.  Wśród zaprezentowanych w przewodniku cyfrowych archiwów, znalazło się CATL Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
27 marca 2014 r. o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie „Historia ziemi lubawskiej w czasach przedkrzyżackich”. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim. Prelegentem był historyk-amator Henryk Plis, mieszkaniec Rudzienic.
24 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie z Michałem Młotkiem.
29 maja 2014 r. Rafał Kocięda, Roman Dembiński i Henryk Oleksiuk opowiadali o kolekcjonowaniu pamiątek historycznych oraz poszukiwaniach, jakie prowadzą. Rafał Kocięda – prezes iławskiego stowarzyszenia przedstawił historię grupy, najważniejsze odkrycia m.in. odnalezienie srebrnego skarbu z Mózgowa oraz podejmowane działania np.: organizację wystaw i współpracę z muzeami. Członkowie grupy chętnie odpowiadali na pytania zainteresowanych uczestników spotkania oraz udzielali wielu praktycznych rad i wskazówek początkującym poszukiwaczom skarbów. 
16 maja 2014 r. o godz. 20.00 czytelnicy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęli nocną imprezę. Wzięło w niej udział 22 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
24 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie z Magdaleną Witkiewicz.
18 czerwca 2014 r. w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowano konferencję historyczną. Na zaproszenie MBP wykład wygłosił prof. dr hab. Waldemar Rezmer z Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Tematem prelekcji były działania militarne w Prusach Wschodnich podczas I wojny światowej.  Organizatorzy konferencji: Urząd Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich.
1-8 czerwca 2014 r. MBP brała udział w XIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, który był organizowany przez Fundację „Cała Polska Czyta Dzieciom”.W spotkaniach uczestniczyło około 200 dzieci.
9 czerwca 2014 r.  Komisja konkursowa wybrała laureatów konkursu plastycznego "Największe marzenie mojej rodziny". Konkurs organizowany był w ramach obchodów "Dni rodziny".
1 czerwca 2014 r.  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna, przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury, przygotowała w bibliotece i Ogrodzie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta. W imprezie wzięło udział ok. 300 dzieci.
14-25 lipca 2014 r. w okresie wakacji, w nowomiejskiej bibliotece publicznej odbywały się zabawy, zajęcia ruchowe i warsztaty plastyczne. Dzieci odwiedziły straż pożarną i bawiły się w Ogrodzie Róż. Zajęcia trwały w godz. 11.00 - 13.00 od 14 do 25 lipca br.
5 sierpnia 2014 r. Burmistrz Józef Blank wraz z Dyrektor Danielą Kowalską otworzyli wystawę pt. „Cittaslow w plakacie”, która stanowi ekspozycję 22 prac studentów Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wykonanych pod kierunkiem prof. dr hab. Bruno Kopera.
1 września 2014 r. Zarządzeniem Dyrektora biblioteki powstał nowy dział Pracownia Regionalna z Czytelnią Multimedialną. Podstawowym zadaniem pracowni regionalnej jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów wszelkich wydawnictw i pamiątek związanych z Nowym Miastem Lubawskim i okolicami, organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów i innych form działalności kulturalno-edukacyjnej. Zadaniem czytelni multimedialnej jest udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia. Można skorzystać także z usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania dokumentów.
25 września 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z uczestnikami akcji „Jazda na Rzym”, którą zorganizowało Bractwo Rycerskie XXVI Chorągwi Zamku Bratian wraz ze Stajnią Tarpan z Korbońca. Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej konnej wyprawie na uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II oraz Jana XXIII, która odbyła się w dniach 19-27 kwietnia 2014 r.
28 października 2014 r. w pracowni regionalnej odbyło się spotkanie z dr. hab. Kazimierzem Grążawskim prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  nt. "Odkrycia archeologiczne na ziemi lubawskiej".
10 października 2014 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzili uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Wizyta czwartoklasistów w bibliotece miała związek z Nowomiejskim Paszportem Turystycznym. Celem uczniów - jak powiedzieli opiekunowie Andrzej Czepek i Zbigniew Gołębiewski - są wycieczki do wszystkich miejsc przedstawionych w paszporcie.
13 październik.2014 r. MBP po raz kolejny zajęła wysoką lokatę w ogólnopolskim Rankingu. Bibliotek organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz Instytut Książki. W tegorocznej edycji nowomiejska placówka znalazła się na piętnastym miejscu.
26 listopada 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konferencję podsumowującą zakończony projekt „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz, przedstawiciele władz Urzędu Miejskiego i Starostwa, dyrektorzy bibliotek, szkół, gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także emerytowani pracownicy biblioteki.
24 listopada 2014 r. około 50 osób przybyło do biblioteki na spotkanie autorskie Doroty Dea Styborskiej, związane z promocją pierwszego tomiku wierszy pt. „Wykrzyczane ciszą” wydanego przez poetkę. W nastrojowej atmosferze świec oraz aniołów, które były inspiracją do powstania tomiku, pani Dorota odczytała kilkanaście swoich wierszy wzbogacając autorskie wystąpienie o okoliczności powstawania utworów oraz swoje spostrzeżenia na temat otaczającej nas rzeczywistości.
28 listopada 2014 r. w MBP odbyła się zabawa andrzejkowa.
1 stycznia 2015 r. MBP rozpoczęła elektroniczny system wypożyczeń książek.w oparciu o nowy program biblioteczny MAK+.
30 stycznia 2015 r. biblioteka została laureatem konkurssu 'Tablety w Twojej bibliotece. W ramach projektu biblioteka otrzymała 3Apple iPad Air.
2 lutego 2015 r. biblioteka otrzymała dostęp do 1237 książek na platformie IBUK Libra.
13 lutego w bibliotece odbyły się Artystyczne Walentynki. Dzieci miały możliwość wykonać samodzielnie kartki walentynkowe oraz inne ozdoby w kształcie serca.
23 marca odbyły się wielkanocne warsztaty rękodzieła artstycznego.
30 marca 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim otrzymała oprogramowanie od firmy Microsoft, którego wartość rynkowa wynosi USD $11,963.00 przeliczona według kursu średniego NBP - 45 327,81 zł. Pozyskane oprogramowanie zostanie zainstalowane w komputerach znajdujących się w czytelni internetowej biblioteki do publicznego użytku. Umożliwi to użytkownikom bezpłatne korzystanie z najnowszej i łatwo dostępnej technologii.
Dyrektorzy i kierownicy biblioteki
Bukowska Irena,
Niedźwiecki Tadeusz,
Ziemer Tadeusz,
p.o.Kuczmarska Janina,
Pankow Sawwa,
p.o. Ludwicka Barbara,
Kopiczyńska Elżbieta,
p.o. Orzeł Barbara,
Kowalska Daniela
Więcej w tej kategorii: « Działy Kontakt »
Powrót na górę