Menu

plenfrdeitrues

Wizyta delegacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gurjewsku

Wizyta delegacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gurjewsku

W dniach 6-8 września 2019 r. na zaproszenie N. G. Bakiny dyrektora „Gurjewskiego Scentralizowanego Systemu  Bibliotek” w Gurjewsku, na rewizytę udały się dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Daniela Kowalska oraz kustosz Alicja Rucińska. W ramach współpracy bibliotek z Nowego Miasta Lubawskiego i Gurjewska nasza delegacja miała możliwość zapoznania się z systemem pracy sześciu bibliotek naszego miasta partnerskiego. Każda biblioteka zaprezentowała indywidualne podejście do potrzeb czytelniczych w danym środowisku lokalnym. Delegacja MBP brała także udział w uroczystościach „Dni Gurjewska”, gdzie w ramach promocji bibliotek  prezentowały się poszczególne placówki. Podczas wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń, innowacyjnych pomysłów na różnych płaszczyznach bibliotecznych i kulturalnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor N. G. Bakinie i bibliotekarzom Gurjewskiego Scentralizowanego Systemu Bibliotek za otwartość i gościnność, a także za  wymianę doświadczeń  zawodowych. Poznanie wielu bibliotek i ludzi, ważnych z punktu widzenia życia i funkcjonowania instytucji było wartościowym doświadczeniem, przydatnym również w Polsce.

Powrót na górę