Menu

plenfrdeitrues

Termin przysyłania prac do konkursu fotograficznego „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim” został przedłużony do 15 czerwca 2021 r.

Termin przysyłania prac do konkursu fotograficznego „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim” został przedłużony do 15 czerwca 2021 r.
Czas walki z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 jest trudny dla nas wszystkich, a wiosna to piękna pora roku, w której przyroda budzi się do życia. W czasie rozkwitu  natury: na rowerze, pieszo lub samochodem, z aparatem w ręku, zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym "Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim".

Regulamin konkursu fotograficznego „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim”

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim”.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a, Nowe Miasto Lubawskie.
 3. Strona internetowa konkursu: http://www.bibliotekanml.pl/
 4. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody powiatu nowomiejskiego.
 5. Tematem zdjęć są przydrożne aleje drzew znajdujące się na terenie powiatu nowomiejskiego.
 6. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany do wszystkich osób zainteresowanych przyrodą.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonym na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • 2 Przepisy dotyczące prac
 1. Każdy uczestnik  może  zgłosić   3  fotografie  (fotografia   w  formacie  JPG  o maksymalnym rozmiarze 1 MB),  które nawiązują do tematyki konkursu.
 2. Fotografie powinny   być    wykonane    samodzielnie,     muszą     być    pracami
 3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem konkurs fotograficzny „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim”.

 1. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy i miejsce wykonania, kontakt
 2. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1) do Organizatora konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – w celach promocyjnych i marketingowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U    z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 6. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora oraz zaproszeni goście.
 7. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
 8. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
 9. a) dzieci w wieku od 7 do 10 lat,
 10. b) młodzież w wieku od 11 do 16 lat,
 11. c) osoby dorosłe.
 • 3 Terminarz konkursu
 1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 maja 2021 (decyduje data dostarczenia przesyłki  e-mail,  organizator  nie   bierze   odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
 2. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie Organizatora konkursu bibliotekanml.pl
 3. Rozdanie nagród oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2021 r.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonych zdjęć.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie    w trakcie trwania konkursu lub do odwołania

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim”

 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Dane autora fotografii

imię i nazwisko dziecka

 

adres zamieszkania

 

telefon rodzica lub opiekuna

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych moich/mojego dziecka dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

……………………………………………………….

              data                                                                                                       Podpis autora/rodzica

 

Formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej

Konkurs fotograficzny „Przydrożne aleje drzew w powiecie nowomiejskim”

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Dane autora fotografii

imię i nazwisko

 

adres zamieszkania

Powrót na górę