Menu

plenfrdeitrues

VI Festiwal Gwary Lubawskiej rozstrzygnięty

VI Festiwal Gwary Lubawskiej rozstrzygnięty

Nowe Miasto Lubawskie, 31.05.2021r.

Protokół z posiedzenia komisji VI. Festiwalu Gwary Lubawskiej

Komisja w składzie:

 1. Jerzy Czapliński  – przewodniczący,
 2. Marcin Zalewski  – członek,
 3. Barbara Kant-Maciejewska – członek,
 4. Elżbieta Grzonkowska – członek,

powołana przez organizatora konkursu Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkarzu po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, oceniła występy uczestników i stwierdza co następuje:

 1. Na przegląd zgłosiło się 9 uczestników, którzy zaprezentowali 6 tekstów gwary lubawskiej.
 2. Komisja ustaliła następujące kryteria oceny:
 3. dobór repertuaru (0-5 pkt.)
 4. znajomość tekstu (0-5 pkt.)
 5. interpretacja utworu: tempo, intonacja, dykcja, wymowa, akcent (0-5 pkt.)
 6. ogólny wyraz artystyczny (0-5 pkt.)
 7. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

Dzieci ze szkół podstawowych:

I miejsceRadosław Ochlak, uczeń Szkoły Podstawowej w Rumienicy                    

II miejsce –  Kacper Pokojski     

III miejsce – Zuzanna Liberacka, Patrycja Szczawińska, Łukasz Gajek, uczniowie Szkoły Podstawowej w Rumianie

Wyróżnienie – Maja Bogacka, uczennica szkoły Podstawowej w Lubawie

                       Ivette Bendkowski, uczennica Szkoły Podstawowej w Radomnie

Osoby dorosłe:

I miejsce –  p. Aleksandra Wiatrowska, p. Edmund Orzechowski, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Iławie                

II miejsce –  x              

III miejsce –  x

Wyróżnienie – x

 1. Komisja przyznała nagrody za udział w VI. Festiwalu Gwary Lubawskiej pozostałym uczestnikom. O terminie  wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo.

                                                                                       Podpisy członków komisji:

                                                                                       przewodniczący: Jerzy Czapliński

                                                                                       członek komisji: Barbara Kant-Maciejewska

                                                                                       członek komisji: Marcin Zalewski

                                                                                       członek komisji: Elżbieta Grzonkowska

 

Powrót na górę