Menu

plenfrdeitrues

IOD

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Mariusz Kwaśnik
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
informacja udostępniona na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
I Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 56 474 27 01 e-mail:.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II Inspektor Ochrony Danych
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
IV Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
V. Czas przechowywania danych.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Czas i sposób przechowywania Państwa danych osobowych realizowany jest w sposób wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
VI. Uprawnienia dotyczące danych osobowych.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub poprzez adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powrót na górę