Menu

plenfrdeitrues

Zbiory

  Księgozbiór
Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi wybrane piśmiennictwo popularnonaukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy, a także literaturę piękną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zbiory naszej placówki to ponad 40 tys. woluminów. Informacje o zbiorach dostępne są poprzez katalog katalog OPAC w systemie Mak+ https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedBib=739&short=t
Zbiory specjalne
Oprócz książek gromadzimy także zbiory specjalne, a więc zbiory kartograficzne (atlasy, mapy), zbiory graficzne (albumy, fotografie), audiobooki.
Dokumenty życia społecznego
Od kilku lat gromadzimy dokumenty życia społecznego. Są to materiały biblioteczne o charakterze informacyjnym związane z różnymi przejawami życia społecznego. Obejmują m.in: afisze, ulotki, plakaty, zaproszenia, druki ulotne, programy imprez, programy wyborcze, wewnętrzne biuletyny stowarzyszeń itp. Zbiory te stanowią źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia regionu. Dokumenty życia społecznego uzupełniają informacje o Nowym Mieście Lubawskim i powiecie nowomiejskim.
             Czasopisma
Wykaz czasopism udostępnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Prenumerata w czasie trwania danego roku kalendarzowego.
1. Abecadło
2. Aura
3. Cogito 
4. Cztery  Kąty
5. Gazeta  Nowomiejska 
6. Gazeta  Olsztyńska 
7. Gazeta  Pomorska 
8. Gazeta  Wyborcza  
9. Guliwer
10. Kurier Iławski
11. Pani
12. Polityka
13. Poradnik  Bibliotekarza 
14. Poradnik  Domowy 
15 Poradnik Instytucji Kultury
16. Rzeczpospolita
17. Świerszczyk
18. Viktor Gimnazjalista
19 Viktor Junior
20. Wiedza  i  Życie
Wykaz archiwalnych czasopism dostępnych w Pracowni Regionalnej.
Gazeta Nowomiejska (1995-2016)
Drwęca (1989-1999)
Drwęca (1999-2007)
Drwęca powiatowy biuletyn kulturalno-historyczny (2007-2009)
Łąkowska Pani (1997-2011)
Nowomiejska Tożsamość biuletyn narodowo-konserwatywny powiatu nowomiejskiego (2003)
Nowomiejski Informator Samorządowy / Nowomiejski Informator (2003-2006)
Nowy Nasz Tygodnik-Gazeta Nowomiejska / Nasz Tygodnik Nowy-Gazeta Nowomiejska / Gazeta Nowomiejska (1995-20012)
Przegląd Nowomiejski PiS (2008-2011)
Wieści Nowomiejskie (2002)
oraz pojedyncze egzeplarze czasopism wydawanych w nowomiejskich szkołach.
Wykaz archiwalnych roczników czasopism skatalogowanych w MAKu+ i dostępnych w Pracowni Regionalnej.
Aura
Biblioteka w Szkole
Borussia
Drwęca
Folia Toruniensia
Gazeta Nowomiejska
Guliwer
Karta
Poezja i Dziecko
Polonistyka
Poradnik Bibliotekarza
Wyklęci
Powrót na górę