Logo
Wydrukuj tę stronę

Biblioteki publiczne w powiecie nowomiejskim

Na mocy POROZUMIENIA zawartego między Powiatem Nowomiejskim, a gminą miejską Nowe Miasto Lubawskie Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nowomiejskiego.
Biblioteka wykonuje następujące zadania:
1) koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu powiatu nowomiejskiego
2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
3) obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
4) zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu nowomiejskiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (w tym organizowanie imprez kulturalnych, programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym),
5) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy
6) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
7) udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
8) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
9) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
10) współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu
11) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nowomiejskiego,
12) realizowanie innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.  

W powiecie nowomiejskim funkcjonuje 1 biblioteka miejska, 4 gminne i 8 filii. Biblioteki gromadzą księgozbiory, uwzględniając wiek i skalę zainteresowań wszystkich miłośników literatury. Udostępniają mieszkańcom powiatu zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Przede wszystkim coraz bardziej poszukiwaną beletrystykę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także lektury związane z programem nauczania dla wszystkich typów szkół, oferują czasopisma, udzielają informacji o zbiorach oraz o regionie. Biblioteki prowadzą działalność kulturalną starając się zaspokoić potrzeby w zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych. Wspierają procesy zdobywania wiedzy oraz promują różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Działyńskich 2A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel 56 474 27 01
www.bibliotekanml.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie
Grodziczno 17, 13-324 Grodziczno
tel. 56 47 297 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 44 99
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
tel. 56 474 61 98

Gminna Biblioteka w Gwiździnach
Gwiździny 123, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 472 88 38
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Biblioteka w Bratianie
Bratian, ul.Szkolna 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel. 56 47 219 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Biblioteka w Jamielniku
Jamielnik, ul. Szkolna 8/1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel. 56 472 20 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Biblioteka w Radomnie
Radomno 17,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Design © Roni.pl BIBLIOTEKA NML. All rights reserved.